Opcije pretrage
 • Pregled odluka Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki možete pronaći na ovom LINKU
 • NAPOMENA:
  Tačnost pretrage zavisi od ispravno unijetih podataka u registru obavještenja i od podataka unijetih kod same pretrage.
  U cilju pravilnog pretraživanja svih objavljenih dokumenata, u ključnim riječima prilikom pretrage umjesto naših slova (Š, Đ, Č, Ć, Ž)
  možete koristiti i specijalni znak „?“.
  Npr. ukoliko u polje „2. Naručilac“ tražite pojam drž(z)avna(e), unos za pretragu može da bude: dr?avn? i u razultatu će se prikazati: državna, državne, drzavni, drzavnu i sl.

 • Pregled odluka Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki možete pronaći na ovom linku