Poštovani korisnici,

Ovdje možete objavljivati i pretraživati obavještenja u postupcima javnih nabavki koji se pokreću u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ , broj 42/11 i 57/14) koji se primjenjuje od 04.maja 2015.godine.

Napominjemo da sva zainteresovana lica mogu besplatno i bez prethodne registracije da vrše pretragu i pregled svih postavljenih sadržaja preko linka PRETRAGA

Pregled odluka Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki možete pronaći na ovom LINKU

Ukoliko želite da pristupite starom Portalu javnih nabavki, to možete učiniti preko linka STARI PORTAL

Želimo vam uspješan rad!